ፍኖት መካከለኛ ክሊኒክ ሙሉ የመካከለኛ ክሊኒክ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፤አድራሻዉም አዲሱ ገበያ ከ ጃንቦ ህንፃ ጎን በጤና ጣቢያው በኩል በሚያሰገባው መንገድ ትንሽ ወረድ እንዳሉ ያገኙታል፡፡

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *